Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

ladydreamer
ladydreamer
1348 e435
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
ladydreamer
5518 f4ca 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadoubleespresso doubleespresso
ladydreamer
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
ladydreamer
8018 ba58 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
ladydreamer
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarmacoma karmacoma
ladydreamer
ladydreamer
All I want is
And all I need is
To find somebody
I'll find somebody
Like You
ladydreamer
ladydreamer
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
ladydreamer
7844 5bfe
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ladydreamer
ladydreamer
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viadreamadream dreamadream
ladydreamer
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarmacoma karmacoma
ladydreamer
ladydreamer
All I want is
And all I need is
To find somebody
I'll find somebody
Like You
ladydreamer
ladydreamer
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
ladydreamer
7844 5bfe
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ladydreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl