Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

ladydreamer
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
ladydreamer
6767 0505 500
ladydreamer
ladydreamer
ladydreamer
To było tak dawno. Tak wiele się zmieniło od tamtego dnia, kiedy nasz kontakt się urwał. Kiedy z dnia na dzień coraz bardziej oddalaliśmy się, kiedy brakowało wspólnych tematów. Pewnego dnia przestaliśmy się do siebie odzywać. Tak po prostu. Bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnego ważniejszego powodu. Tak wiele się wydarzyło przez ten czas bez Ciebie, a ja nadal nie umiem zapomnieć, nadal wspominam.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardzie~fb
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRybciaaa Rybciaaa
4381 287f 500

awwww-cute:

“So tell me about it…I’m all ears” (Source: http://ift.tt/2nARnzw)

ladydreamer
3607 6824 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeginagain beginagain
ladydreamer
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viabeginagain beginagain
ladydreamer
1776 a92f 500
Reposted fromowca owca viabeginagain beginagain
ladydreamer
3677 c232 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeginagain beginagain
ladydreamer
3000 ffdd 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaahora ahora
ladydreamer
9479 5a4b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
ladydreamer
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M vialetsfuckinthetoilet letsfuckinthetoilet
ladydreamer
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viabeginagain beginagain
ladydreamer
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialovemyself lovemyself
ladydreamer
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRybciaaa Rybciaaa
ladydreamer
Bo wiecie, co jest prawdziwym problemem w związku? Brak szacunku. Agresja. Zazdrość. Nieufność. Przemoc. Wyzysk i niesprawiedliwość, rutyna, brak zainteresowania i czasu. Ale nie romantyzm czy jego brak. Wspólne życie to przede wszystkim wzajemne wsparcie, ciepło i ogromne pokłady miłości, wierności i cierpliwości. To poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Świadomość tego, że znalazło się przy kimś swój dom. To pewność jutra, brak strachu. Wspólne cele, marzenia i pragnienia, ale też świadomość wzajemnych potrzeb i nieprzeciętne pragnienie zaspokajania ich.
http://www.wyrwanezkontekstu.pl/relacje/alfabet-udanego-zwiazku-r-jak-romantyzm/
Reposted fromheartbreak heartbreak
ladydreamer
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viapsychoza psychoza
ladydreamer
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl