Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

ladydreamer
Reposted fromkjn kjn vialovemyself lovemyself
Reposted fromihonorata ihonorata vialovemyself lovemyself
ladydreamer
4610 d52d
Reposted fromkarmacoma karmacoma
ladydreamer
5207 5628
Reposted fromkarmacoma karmacoma
ladydreamer
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viablaackcoffee blaackcoffee
ladydreamer
5961 be9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablaackcoffee blaackcoffee
ladydreamer
Reposted fromlululemony lululemony viaheartbreak heartbreak
ladydreamer
ladydreamer
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viablaackcoffee blaackcoffee
ladydreamer
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma
ladydreamer
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
ladydreamer
2421 6470
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheartbreak heartbreak
ladydreamer
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRybciaaa Rybciaaa
ladydreamer
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaRybciaaa Rybciaaa
ladydreamer
1094 63cf
Reposted fromwwannie wwannie viaheartbreak heartbreak
ladydreamer
1611 a6ef
Reposted fromproof proof viaheartbreak heartbreak
ladydreamer
1617 4a65
ladydreamer
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej…
— Andrzej Stasiuk (via polskie-zdania)
ladydreamer
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viatogether-forever together-forever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl