Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

ladydreamer
ladydreamer
1348 e435
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
ladydreamer
5518 f4ca 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadoubleespresso doubleespresso
ladydreamer
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
ladydreamer
8018 ba58 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
ladydreamer
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarmacoma karmacoma
ladydreamer
ladydreamer
All I want is
And all I need is
To find somebody
I'll find somebody
Like You
ladydreamer
ladydreamer
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
ladydreamer
7844 5bfe
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ladydreamer
ladydreamer
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viadreamadream dreamadream

April 13 2017

ladydreamer
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
ladydreamer
6767 0505 500
ladydreamer
ladydreamer
ladydreamer
To było tak dawno. Tak wiele się zmieniło od tamtego dnia, kiedy nasz kontakt się urwał. Kiedy z dnia na dzień coraz bardziej oddalaliśmy się, kiedy brakowało wspólnych tematów. Pewnego dnia przestaliśmy się do siebie odzywać. Tak po prostu. Bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnego ważniejszego powodu. Tak wiele się wydarzyło przez ten czas bez Ciebie, a ja nadal nie umiem zapomnieć, nadal wspominam.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardzie~fb
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRybciaaa Rybciaaa
4381 287f 500

awwww-cute:

“So tell me about it…I’m all ears” (Source: http://ift.tt/2nARnzw)

ladydreamer
3607 6824 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeginagain beginagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl